نویسنده = پدرام پیوندی
تعداد مقالات: 28
1. ارائه روش اندازه‌گیری ابعاد دست جهت تهیه دستپوش با استفاده از دوربین سنجش عمق

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-13

پدرام پیوندی؛ محبوبه افضلی؛ رستم نمیرانیان


2. مروری بر انتقال حرارت در منسوجات بخش اول: مطالعات تجربی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 33-45

ندا دهقان؛ پدرام پیوندی


3. مروری بر انتقال حرارت در منسوجات بخش دوم: مطالعات مدل‌سازی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-63

ندا دهقان؛ پدرام پیوندی


4. بررسی و مدلسازی تأثیر شکل میدان مغناطیسی بر فرآیند الکتروریسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-47

محمدرضا فلاح زاده؛ پدرام پیوندی؛ محمدعلی توانایی


6. مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-50

ملیحه دهقان؛ مرتضی ودود؛ پدرام پیوندی؛ مهدی رضاییان


7. نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-59

بنفشه السادات عربیان؛ مهدیه دهقان چناری؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ پدرام پیوندی


8. مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-57

سرور دشمن فنا؛ پدرام پیوندی؛ مرتضی ودود


9. مروری بر روش های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-21

منا زینل پور یزدی؛ پدرام پیوندی


11. مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-66

وجیهه مظفری شمسی؛ پدرام پیوندی


13. مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-66

پدرام پیوندی؛ وجیهه مظفری شمسی


14. مروری بر بررسی رفتار کاسه ای شدن منسوجات بر اساس پارامترهای ساختاری پارچه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-17

زهرا عباسی؛ پدرام پیوندی؛ رستم نمیرانیان


15. تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-33

فاطمه اقبالی؛ مهدیه اسلامی؛ محمدعلی توانایی؛ مهدی صفی؛ امیر مسعود اعرابی؛ پدرام پیوندی


16. شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 3-11

فرشته رضایی؛ پدرام پیوندی؛ سعید ابراهیمی


17. مروری بر روش‌های اندازه‌گیری پارامترهای نخ با استفاده از پردازش تصویر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 31-44

نعیمه باغشاهی؛ پدرام پیوندی؛ محمد علی توانایی


18. محاسبه نیروی نفوذ سوزن در پارچه‌های تاری-پودی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 29-38

سعید ابراهیمی؛ ایمان حاجی زاده؛ پدرام پیوندی


20. طراحی لباس براساس اصول شباهت و الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-20

محسن هادیزاده؛ پدرام پیوندی


21. بهینه‌سازی سازوکار حرکت سوزن در ماشین دوزندگی راسته‌دوز با الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 47-53

ایمان حاجی زاده؛ سعید ابراهیمی؛ پدرام پیوندی


23. پردازش تصویر برای بهینه سازی روش های آستانه گیری و تعیین قطر نانوالیاف

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 17-28

ندا دهقان؛ پدرام پیوندی؛ محمدعلی توانایی


25. خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی